Informujemy, że MOSTOSTAL SŁUPCA Sp. z o.o. s.j. z siedzibą w Słupcy przy ulicy Poznańskiej  41  zmieniła  swoją  nazwę   oraz  wspólnika   uprawnionego  do   reprezentacji spółki.  W związku z powyższym od dnia 23.03.2016 roku działamy pod nazwą:

 MOSTOSTAL WECHTA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

ul. Poznańska 41, 62-400 SŁUPCA

KRS 0000491061

NIP 667 00 03 334

 REGON 310510793

Od dnia 23.03.2016 roku spółka reprezentowana jest przez wspólnika tj firmę pod nazwą Wechta  Sp. z o.o. z siedzibą w Słupcy, w osobach:

  • Tomasz Radacz – Prokurent,
  • Zygmunt Radosiewicz – Prokurent.

W rezultacie przekształcenia spółka Mostostal Wechta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, jako następca prawny, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Mostostal Słupca Sp. z o.o. s.j. oraz począwszy od dnia 23.03.2016 r. stała się stroną wszelkich zawartych  umów zawartych przez jej  prawnego poprzednika – Mostostal Słupca Sp. z o.o. s.j.

W związku z powyższym, od dnia 23.03.2016 roku, uprzejmie prosimy o przygotowywanie korespondencji, umów, zleceń, w tym również dokumentów księgowych ze wskazaniem aktualnej nazwy Spółki.

Informujemy ponadto, że zaistniałe zmiany nie wpływają na jakość świadczonych usług produkcyjno-montażowych przez Spółkę.    Gwarantujemy  Państwu  dotychczasowy  zakres  i  jakość wykonawstwa, montażu,  dostaw  konstrukcji stalowych  i obsługę techniczną na niezmienionym poziomie zgodnie z wszelkimi posiadanymi uprawnieniami, certyfikatami i polityką jakości.