Hale i budynki

Dla budownictwa ogólnego i przemysłowego oferujemy, m.in.:

  • ale przemysłowe, magazynowe i handlowe,
  • hale i obiekty sportowe,
  • parkingi wielopoziomowe,
  • budynki wielokondygnacyjne,
  • inne obiekty specjalne.