Władze spółki

Od dnia 18 stycznia 2018 roku jedynym członkiem Zarządu Mostostal Wechta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy jest Wiceprezes Zarządu PAWEŁ KUCHARSKI, umocowany do jednoosobowego reprezentowania Przedsiębiorstwa.

W Spółce powołani są Prokurenci w osobach:

  • Pan Robert Ruszkowski,
  • Pan Zygmunt Radosiewicz.