Ogłoszenie o badaniach

Zapraszamy do korzystania z naszych usług laboratoryjnych.

Lp. Rodzaj badania
1 Badanie na rozciąganie próba Z
2 Próba spawalności wg SEP 1390
3 Próba rozciągania
4 Próba zginania
5 Próba udarności
6 Próba twardości
7 Badanie makroskopowe
8 Badanie ultradźwiękowe blach
9 Badanie ultradźwiękowe spoin
10 Badanie MT lub PT spoin
11 Ultradźwiękowy pomiar grubości
12 Badania radiograficzne spoin
13 Badania wizualne