Informujemy, że MOSTOSTAL WECHTA Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Słupcy przy ulicy Poznańskiej  41  zmieniła  swoją  nazwę oraz numer KRS i od dnia 28.04.2017 roku działa pod nazwą:

 MOSTOSTAL WECHTA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poznańska 41, 62-400 SŁUPCA

KRS 0000675388

NIP 667 00 03 334

 REGON 310510793

Od dnia 28.04.2017 roku spółka reprezentowana jest przez Zarząd spółki w osobach:

  • Tomasz Radacz – Prezes Zarządu,
  • Paweł Kucharski – Wiceprezes Zarządu.

W rezultacie przekształcenia spółka Mostostal Wechta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako następca prawny, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Mostostal Wechta Sp. z o.o. s.j. oraz począwszy od dnia 28.04.2017 r. stała się stroną wszelkich umów zawartych przez jej  prawnego poprzednika – Mostostal Wechta Sp. z o.o. s.j.

W związku z powyższym, od dnia 28.04.2017 roku, uprzejmie prosimy o przygotowywanie korespondencji, umów, zleceń, w tym również dokumentów księgowych ze wskazaniem aktualnej nazwy Spółki.

Informujemy ponadto, że zaistniałe zmiany nie wpływają na jakość świadczonych przez Spółkę usług produkcyjno-montażowych.    Gwarantujemy  Państwu  dotychczasowy  zakres  i  jakość wykonawstwa, montażu,  dostaw  konstrukcji stalowych  i obsługę techniczną na niezmienionym poziomie zgodnie z wszelkimi posiadanymi uprawnieniami, certyfikatami i polityką jakości