W Spółce został wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:
wykonawstwo, montaż i remonty konstrukcji stalowych dla infrastruktury drogowej i kolejowej, energetyki, przemysłu i obiektów użyteczności publicznej oraz urządzeń przemysłowych.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Mostostal Wechta Sp. z o. o.

Nadrzędnym celem działalności Spółki jest dostarczanie wysokiej jakości wyrobów i usług spełniających wymagania Klientów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.

 

Zarząd Mostostal Wechta Sp. z o. o. zobowiązuje się do:

 

  • spełnienia wymagań norm i standardów PN-EN ISO 9001, PN-EN 1090-1+A1, DBS 918 005, SA W47.1-09 oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
  • podejmowania działań mających na celu zapewnienie konkurencyjności wyrobów i usług zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym,
  • utrzymywania stabilnych i kontrolowanych procesów wytwarzania, gwarantujących wysoką jakość wyrobów i usług oraz ich ciągłego doskonalenia,
  • postępowania zgodnego z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz jakości,
  • podejmowania współpracy ze sprawdzonymi dostawcami,
  • wprowadzania ekonomicznie uzasadnionych technologii mających na celu minimalizację niekorzystnego wpływu na środowisko oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • podnoszenia świadomości oraz poczucia odpowiedzialności pracowników za jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy oraz zaangażowanie na rzecz ich poprawy poprzez organizację szkoleń i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji,
  • zapewnienia oraz doskonalenia infrastruktury na terenie Spółki.