Kontakt

MOSTOSTAL WECHTA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca, Polska

NIP: 667 00 03 334
Nr BDO 000096917

Telefon: +48 63 275 81 00
Sekretariat: +48 63 275 81 10
fax: +48 63 275 81 07
e-mail: sekretariat@mostostal-slupca.pl

Biuro Marketingu: +48 63 275 81 51, 275 82 53, 275 82 16
e-mail: marketing@mostostal-slupca.pl

MOSTOSTAL SŁUPCA