Potencjał produkcyjny

Produkcja i montaż konstrukcji stalowych stanowią podstawowy profil działalności spółki.

Nasze konstrukcje trafiają do wielu gałęzi gospodarki, m.in:

  • budownictwa,
  • drogownictwa,
  • energetyki,
  • górnictwa i hutnictwa,
  • ochrony środowiska.

Działalność montażowa realizowana jest przez własne brygady montażowe oraz przez wykorzystanie zasobów i możliwości spółki zależnej MOSTOSTAL MONTAŻ SŁUPCA Sp. z o.o. sp.j. (www.mostostal-montaz.pl).

MOSTOSTAL WECHTA dysponując odpowiednią powierzchnią produkcyjną, specjalistycznym wyposażeniem, doświadczoną i wykwalifikowaną załogą, a także stosując w procesach produkcyjnych nowoczesne technologie gwarantuje wysoką jakość oferowanych wyrobów i usług.

Zatrudnienie na poziomie ok. 550 osób umożliwia:

  • wykonawstwo konstrukcji w ilości 15-20 tys. ton rocznie,
  • montaż konstrukcji w ilości 8-12 tys. ton rocznie.

Produkcja konstrukcji realizowana jest w halach o łącznej powierzchni 24 tys. m2 (w tym 5 tys. m2 – hala malarni). Posiadane suwnice o udźwigu 10-40 ton oraz maszyny i urządzenia umożliwiają produkcję elementów konstrukcji o ciężarze 40-50 ton i gabarytach 5 x 5 x 40m.