Technologie/park maszynowy

W procesach produkcyjnych stosujemy m.in. następujące technologie:

 1. Cięcie materiałów
  • mechaniczne (piły taśmowe, piły tarczowe, nożyce gilotynowe),
  • termiczne (wypalarki gazowe, wypalarki plazmowe).
 2. Wiercenie otworów (wiertarki promieniowe, wiertarki współrzędnościowe, automaty wiertarskie).
 3. Obróbka mechaniczna elementów konstrukcji (wiertarko-frezarki).
 4. Zwijanie rur (walcarki do blach).
 5. Spawanie
  • łukiem krytym pod topnikiem (metoda 121),
  • drutem w osłonie gazów aktywnych (metoda 135),
  • drutami proszkowymi (metoda 136 i 138),
  • łukowe zgrzewanie kołków (metoda 783).
 6. Czyszczenie mechaniczne powierzchni do stopnia Sa 2,5 do Sa 3 śrutem stalowym w oczyszczarkach tunelowych i komorowych.
 7. Metalizacja natryskowa.
 8. Malowanie – hydrodynamiczne nakładanie powłok malarskich.

Posiadamy:

 1. Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Spawaczy.
 2. Certyfikowane Laboratorium Kontroli Technicznej w zakresie prowadzenia prac pomiarowych, kontrolnych i badawczych wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami i maszynami, m.in.

 1. wypalarką plazmową do blach – AJAN,
 2. linią do cięcia i wiercenia profili – VOORTMAN,
 3. automatem do cięcia rur okrągłych (3D) – HGG,
 4. automatem do spawania profili oraz automatem do spawania blach – ESA8, CMM,
 5. oczyszczarką komorową – SCHLICK,
 6. oczyszczarkami tunelowymi,
 7. wiertarko-frezarką do obróbki elementów konstrukcji – FRORIEP,
 8. wiertarką bramową współrzędnościową – CMA.