Konstrukcje wsporcze

Konstrukcja wsporcza kotła w Pątnowie

Dla potrzeb energetyki, petrochemii, hutnictwa, ochrony środowiska oferujemy wykonawstwo i montaż, m.in.:

  • konstrukcji wsporczych kotła,
  • konstrukcji maszynowni, kotłowni, bunkrowni,
  • bandaży kotła,
  • innych instalacji przemysłowych.