Mosty i wiadukty

Estakada Płock-9 przęseł

Oferujemy wykonawstwo i montaż obiektów inżynieryjnych, tj.:

  • mostów i wiaduktów drogowych,
  • mostów kolejowych,
  • kładek dla pieszych, technologicznych i innych.

Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych wytwarzamy i montujemy mosty o przekroju:

  • dwuteowym z profili walcowanych lub spawanych na własnych automatach, z poprzecznicami i płytą ortotropową,
  • skrzynki otwartej lub zamkniętej, spawanej z blach,
  • dwuteowym lub skrzynkowym z łukiem nośnym lub pylonem.