Pozostałe usługi

Nasza oferta usługowa obejmuje, m.in.:

 • badania kontrolno-pomiarowe wykonywane przez Certyfikowane Laboratorium Kontroli Technicznej.
 • cięcie blach o maksymalnych wymiarach 4 x 24 m i grubości do 150 mm na wypalarkach plazmowych i gazowych,
 • cięcie profilowe rur (3D) na automacie SPC600 do maksymalnej średnicy 600 mm,
 • cięcie i wiercenie profili walcowanych do 1000 mm z wykorzystaniem linii wiercącej VOORTMAN V-630
 • wiercenie blach o maksymalnych wymiarach 2 x 6 m na wiertarkach współrzędnościowych VOORTMAN, GRD,
 • spawanie profili do wysokości 3,2 m na automatach spawalniczych typu GRANGES i ESAB,
 • obróbka elementów konstrukcji na wiertarko – frezarkach. Maksymalna powierzchnia obrabiana:
  • Przesuw poziomy 10,5 m,
  • Przesuw pionowy 2,5 m,
  • Głębokość wiercenia 1,25m,
 • czyszczenie do Sa 2,5 materiałów hutniczych i elementów konstrukcji stalowych,
 • obróbka mechaniczna (toczenie, frezowanie, szlifowanie) elementów metalowych, części maszyn i urządzeń,