Ogłoszenie o badaniach

Zapraszamy do korzystania z naszych usług laboratoryjnych.

Ceny usług

Lp. Rodzaj badania j.m. Ceny proponowane
1 Badanie na rozciąganie próba Z komplet 3 szt. 250,00 zł dla blach o grubości≥20 mm
350,00 zł dla blach o grubości 15mm≤g<20 mm
2 Próba spawalności wg SEP 1390 szt. 180,00 zł/szt dla blach o grubości do 100 mm
220,00 zł dla blach powyżej 100 mm
3 Próba rozciągania komplet 2 szt. 150,00 zł dla blach
160,00 zł dla rur
4 Próba zginania komplet 2 szt. 90,00 zł/komplet
5 Próba udarności komplet 3 szt. 130,00 zł – próba w temp. pokojowej
150,00 zł – próba w temp. ujemnej
6 Próba twardości 3 odciski 45,00 zł/3 odciski
7 Badanie makroskopowe szt. 40,00 zł/szt. – doczołowa
45,00 zł/szt. – pachwinowa
8 Badanie ultradźwiękowe blach m 2 9,00 zł
9 Badanie ultradźwiękowe spoin mb 50,00 zł
10 Badanie MT lub PT spoin mb 60,00 zł
11 Ultradźwiękowy pomiar grubości pomiar 10,00 zł
12 Badania radiograficzne spoin mb 200,00 zł

 

  • Proponowane ceny są cenami netto.
    /uwzględniające koszt wystawienia protokołu oraz koszt środków do badań/.
  • W przypadku badań nieniszczących (poz. 8-12), należy doliczyć koszt dojazdu do klienta + koszty delegacji.
  • W zależności od ilości badań ceny podlegają negocjacji po uzgodnieniu z klientem.