MOSTOSTAL  WECHTA  z siedzibą w Słupcy ZATRUDNI osobę do pracy na stanowisku:

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH

Wymagania:

 • uprawnienia spawacza spoin pachwinowych,
 • uprawnienia na palnik acetylenowo-tlenowy,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • doświadczenie zawodowe,
 • uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu „0”.

 

Oferujemy:

 • pełen etat lub działalność gospodarcza,
 • umowa na czas nieokreślony (po okresie próbnym),
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • pracę w dużej i dynamicznie zarządzanej firmie, o wieloletniej historii,
 • bieżące wsparcie kadry zarządzającej Spółki.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Praca od miesiąca kwietnia/maja 2023 roku.

Kontakt: kadry@mostostal-slupca.pl, telefon: 507082555

 

Aplikując prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mostostal Wechta Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko.

 


MOSTOSTAL  WECHTA  z siedzibą w Słupcy ZATRUDNI osobę do pracy na stanowisku:

SPAWACZ

Wymagania:

 • uprawnienia spawacza spoin czołowych i pachwinowych w metodach 135, 136 138
 • znajomość czytania podstawowej dokumentacji spawalniczej,
 • doświadczenie zawodowe
 • mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu „0”.

 

Oferujemy:

 • pełen etat lub działalność gospodarcza,
 • umowa na czas nieokreślony (po okresie próbnym),
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • pracę w dużej i dynamicznie zarządzanej firmie, o wieloletniej historii,
 • bieżące wsparcie kadry zarządzającej Spółki.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Praca od miesiąca kwietnia/maja 2023 roku.

Kontakt: kadry@mostostal-slupca.pl, telefon: 507082555

 

Aplikując prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mostostal Wechta Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko.

 


MOSTOSTAL  WECHTA  z siedzibą w Słupcy ZATRUDNI osobę do pracy na stanowisku:

ŚLUSARZ OBRÓBKI WSTĘPNEJ

Wymagania:

 • umiejętność obsługi maszyn CNC, pił taśmowych, oczyszczarek śrutowych,
 • uprawnienia na palnik acetylenowo-tlenowy,
 • znajomość czytania podstawowej dokumentacji technicznej,
 • doświadczenie zawodowe.

 

Oferujemy:

 • pełen etat,
 • umowa na czas nieokreślony (po okresie próbnym),
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • pracę w dużej i dynamicznie zarządzanej firmie, o wieloletniej historii,
 • bieżące wsparcie kadry zarządzającej Spółki.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Praca od miesiąca kwietnia/maja 2023 roku.

Kontakt: kadry@mostostal-slupca.pl, telefon: 507082555

 

Aplikując prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mostostal Wechta Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko.

 


MOSTOSTAL  WECHTA  z siedzibą w Słupcy ZATRUDNI osobę do pracy na stanowisku:

ELEKTROMONTER działu utrzymania ruchu

Wymagania:

 • Znajomości zagadnień wykonywania, montowania, demontowania, instalowania, eksploatacji, zabezpieczeń instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych i innych pokrewnych,
 • 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • Bardzo dobrych umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności analitycznego myślenia w celu rozwiązywania problemów;
 • Umiejętności organizacji zadań i ustalania priorytetów, tworzenia planów pracy podległej brygady;
 • Mile widziane aktualne uprawnienia SEP powyżej 1kV.

 

Zadania:

 • Usuwanie awarii elektrycznych sieci, urządzeń i maszyn oraz oświetlenia zakładu,
 • Wykonywanie czynności łączeniowych rozdzielni SN 15KV i OPT-NN oraz prowadzenie zapisów tych czynności zgodnie z Instrukcją Eksploatacji,
 • Oględziny i przeglądy rozdzielni SN 15 KV, podstacji transformatorowych OPT, sieci SN i NN, szynoprzewodów i rozdzielni RS oraz oświetlenia hali głównej, pomieszczeń administracyjno- socjalnych i oświetlenia zewnętrznego zakładu,
 • Naprawa i badanie elektronarzędzi, przedłużaczy elektrycznych ~ 230V i ~ 400V i rozdzielni budowlanych,
 • Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń spawalniczych, elektrotermicznych, układów sterowania i napędowych eksploatowanych maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • Prowadzenie gospodarki elektroenergetycznej zakładu ograniczanie wielkości poboru mocy, niedoboru i odczyty wskazań zużycia mocy itp.,
 • Przeglądy i remonty instalacji piorunochronnej,
 • Wykonywanie elektrycznych pomiarów eksploatacyjnych i ochronnych instalacji odgromowej sieci, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • Naprawa, przeglądy i remonty urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Naprawa, przeglądy i remonty wózków transportowych, akumulatorowych, widłowych (podnośnikowych) i platformowych oraz prowadzenie ewidencji,
 • Naprawa, przeglądy i remonty urządzeń prostowniczych do ładowania baterii
 • Eksploatacja i naprawy baterii trakcyjnych wózków akumulatorowych ,
 • Wykonawstwo instalacji elektrycznych ~ 230 V i siłowych ~ 400V,
 • Instalowanie nowych maszyn i urządzeń (podłączenie do sieci elektrycznej) w zakładzie jak również zmiana ich lokalizacji,
 • Wykonywanie prac związanych z eksploatacją centrali telefonicznej, linii telefonicznych i aparatów, zegarów

 

 

Oferujemy:

 • pełen etat umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • pracę w dużej i dynamicznie zarządzanej firmie, o wieloletniej historii,
 • możliwość współpracy z czołowymi firmami działającymi na rynku polskim i europejskim,
 • bieżące wsparcie kadry zarządzającej Spółki.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Kontakt: kadry@mostostal-slupca.pl, telefon: 507082555

 

Aplikując prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mostostal Wechta Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko.

 


MOSTOSTAL  WECHTA  z siedzibą w Słupcy ZATRUDNI osobę do pracy na stanowisku:

ELEKTRYK działu utrzymania ruchu

Wymagania:

 • wykształcenie o profilu elektrycznym/elektronicznym/ mechatronicznym;
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • znajomości zagadnień elektryki i elektroniki – posiadanie uprawnień SEP – dozoru i eksploatacji;
 • bardzo dobrych umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności analitycznego myślenia w celu rozwiązywania problemów;
 • umiejętności organizacji zadań i ustalania priorytetów, tworzenia planów pracy podległej brygady;
 • mile widziane aktualne uprawnienia SEP powyżej 1kV.

 

Zadania:

 • wykonywanie bieżących zadań brygady elektrycznej działu utrzymania ruchu,
 • wykonywanie czynności łączeniowych na liniach zasilających zakład w energię elektryczną i prowadzenie zapisów ruchowych w dziennikach ruchu GPZ i OPT;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej w zakładzie;
 • odczyty wskazań liczników energii elektrycznej, wykonywanie oględzin i przeglądów eksploatacyjnych, monitorowanie stanu urządzeń, istniejącego parku maszyn i infrastruktury produkcyjnej;
 • badanie przyczyn awarii i eliminowanie ich oraz planowanie prac zapobiegawczych;
 • kontrola stanów minimalnych części zamiennych elektrycznych oraz współpraca z dostawcami części eksploatacyjnych, kooperacja z firmami zewnętrznymi;
 • wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń, budynków i instalacji oraz przygotowanie UTB do przeglądów UDT w zakresie elektrycznym, automatyki i elektroniki urządzeń;

 

 

Oferujemy:

 • pełen etat,
 • umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • pracę w dużej i dynamicznie zarządzanej firmie, o wieloletniej historii,
 • możliwość współpracy z czołowymi firmami działającymi na rynku polskim i europejskim oraz budowania sieci relacji biznesowych,
 • bieżące wsparcie kadry zarządzającej Spółki.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Kontakt: kadry@mostostal-slupca.pl, telefon: 507082555

Aplikując prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mostostal Wechta Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko

 


MOSTOSTAL  WECHTA  z siedzibą w Słupcy ZATRUDNI osobę do pracy na stanowisku:

MECHANIK działu utrzymania ruchu

Wymagania:

 • wykształcenie o profilu – mechanicznym/mechatronicznym;
 • znajomości zagadnień mechaniki w zakresie obróbki, rysunku technicznego oraz napraw maszyn;
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • bardzo dobrych umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności analitycznego myślenia w celu rozwiązywania problemów;
 • umiejętności organizacji zadań i ustalania priorytetów, tworzenia planów pracy podległej brygady;
 • mile widziane aktualne uprawnienia f-gazy.

 

Zadania:

 • wykonywanie bieżących zadań brygady mechaników działu utrzymania ruchu,
 • usuwanie awarii mechanicznych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz infrastruktury wewnątrzzakładowej;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki eksploatacyjnej, kontrola stanów minimalnych części zamiennych oraz nadzór nad regeneracją części mechanicznych, wykonywanie przeglądów okresowych, monitorowanie stanu maszyn i urządzeń, istniejącego parku maszyn i infrastruktury produkcyjnej;
 • badanie przyczyn awarii i eliminowanie ich oraz planowanie prac zapobiegawczych;
 • współpraca z dostawcami części eksploatacyjnych, kooperacja z firmami zewnętrznymi;
 • wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń, infrastruktury i instalacji mediów oraz przygotowanie UTB do przeglądów UDT w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń;

 

 

Oferujemy:

 • pełen etat umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • pracę w dużej i dynamicznie zarządzanej firmie, o wieloletniej historii,
 • możliwość współpracy z czołowymi firmami działającymi na rynku polskim i europejskim,
 • bieżące wsparcie kadry zarządzającej Spółki.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Kontakt: kadry@mostostal-slupca.pl, telefon: 507082555

 

Aplikując prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mostostal Wechta Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko