Szanowni Państwo,

Informujemy iż w dniu 25.09.2018 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego naszej Spółki oraz wskazał Zarządcę do nadzoru nad przebiegiem postępowania, tj Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Postępowanie sanacyjne jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych zmierzających do utrzymania pełnej aktywności na rynku w sferze stosunków handlowych jak również w zakresie realizacji bieżących kontraktów.

Celem postępowania sanacyjnego jest umożliwienie Spółce przeprowadzenia działań zmierzających do ustabilizowania sytuacji finansowej, które pozwolą jej dalej funkcjonować i prowadzić działalność.

Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzane w naszej Spółce będzie polegało na podejmowaniu czynności pozwalających na poprawę sytuacji ekonomicznej Spółki, zwiększenie wydajności, efektywności i nie będzie miało wpływu na realizowane kontrakty i bieżącą działalność Spółki.

Dotychczasowa działalność Mostostal Wechta nie zostaje ograniczona, co więcej podejmujemy nowe wyzwania i realizujemy nowe zadania, a Zarząd Spółki w dalszym ciągu funkcjonuje.

Postanowienie Sądowe dotyczące postępowania sanacyjnego jest dostępne na stronie internetowej Zarządcy: www.zimmermanfilipiak.pl